Seier for Telenor i lagmannsretten

TDC saksøkte Telenor med krav om erstatning for det omsetningstap TDC hevdet å ha lidt som følge av påstått overpris for den tilgang TDC har til Telenors mobilnett for å kunne selge mobiltjenester i Norge. Advokatene Kristin Veierød og Hanne Camilla Zimmer prosederte saken for Telenor.

KV og HZI

Telenor ble frifunnet og tilkjent sakskostnader i tingretten. Saken ble behandlet av lagmannsretten i januar med fagkyndige meddommere og flere fagkyndige vitner involvert fra fagtunge økonomimiljøer som BI, NHH og UiO.  

Telenor ble i dom 29. februar 2016 frifunnet også i lagmannsretten og tilkjent fulle omkostninger. Saken reiser og avklarer flere prinsipielle spørsmål, i første rekke knyttet til ekomreguleringen.

Kristin Veierød og Hanne Camilla Zimmer prosederte saken for Telenor.

Dommen kan leses i sin helhet her.