Foretaksstraffen skjerpes - straff uten skyld

SONY DSC

Den 1. oktober i år trådte den nye straffeloven i kraft. Foretaksstraff innebærer at foretak kan straffes når en straffebestemmelse er overtrådt av noen som har handlet på vegne av foretaket. Regelen endres slik at foretaket nå kan straffes selv om ingen enkeltperson har utvist skyld. Etter ordlyden etablerer den nye bestemmelsen et rent objektivt straffeansvar for foretak. Hvor langt det nye straffeansvaret vil strekke seg reiser mange spørsmål. Det er likevel klart at det nå skal mindre til for at foretak kan straffes enn tidligere. Les mer

Vis alle

Hjort journal

Vis alle