Ny prinsippsak i Høyesterett om tomtefeste: Storkammer i september - Justitiarius og tre andre dommere inhabile

Sveinung_O_Flaaten_farge

Fire dommere er inhabile når Høyesterett i september skal avgjøre om det strenge kravet i tomtefesteloven til såkalt «tvillaus» avtale for å kunne tomteverdiregulere festeavgiften, krenker eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK TP1-1), sier advokat Sveinung O. Flaaten i Advokatfirmaet Hjort DA. Les mer

Vis alle

Hjort journal

Vis alle